مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار شد؛

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری در محل برج سپهر بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل ارجمند بانک و جمعی از مدیران و معاونین بانک صادرات و با حضور ریاست محترم هیات مدیره شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار گردید.

 

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید