استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

نشست مشترک مدیرعامل شرکت جناب آقای امین جعفری، مدیر امور مالی اداری جناب آقای قربانی و جناب آقای درویشعلی نماینده بانک صادرات ایران با با مدیریت محترم شعب خراسان رضوی جناب آقای جهانبانی و سرکار خانم بهادری معاونت اعتباری استان و مذاکره در  راستای اخذ پرونده های جدید.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید