تیر ۱۴۰۳

بازدید مسئولین و کارشناسان اداره کل پیگیری وصول مطالبات و اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران از شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر