خرداد ۱۴۰۳

در این نشست که در روز یکشنبه مورخ1403/03/27 با حضور مدیر عامل محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری و هیات مدیره محترم جناب آقای عالی نژاد به همراه مدیر محترم شعب بانک صادرات استان اصفهان جناب آقای اسکندری و معاونین و...

در این دیدار که با هدف تعامل و استفاده از ظرفیت های استان و به منظور بهره وری مناسب در راستای اهداف بانک صادرات ایران در خصوص توسعه شعب و نمایندگی های شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر صورت گرفت , مدیر عامل و هیات مدیره...

جلسه هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ1403/3/9 در استان البرز با حضور مدیر محترم شعب استان جناب آقای شهروی , معاون محترم شعب استان جناب آقای صحاف زاده , همچنین رئیس محترم حوزه حقوقی استان جناب آقای معدن پور و سرکار خانم خواجه رئیس محترم...