آذر ۱۴۰۲

با اتکال الهي و به اتکای تلاش بی دریغ و بی وقفه کارکنان، شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر توانست اولین همت(هزار میلیارد تومان)از مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک صادرات ایران را تعیین تکلیف و وصول نماید‌. ...