مهر ۱۴۰۲

مدیرعامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز چهارشنبه مورخ 05/07/1402 ضمن بازدید از دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی، با مدیران محترم مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی دیدار نمودند....

با تلاش و همت کارکنان شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در شهریور ماه ۱۴۰۲،مطالبات بانک صادرات ایران به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی وصول گردید که به این منظور در شرکت جشنی با حضور آقای دکتر قربانی مشاور عالی محترم مدیرعامل بانک...