اردیبهشت ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز شنبه مورخ 1402/01/26 در محل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار گردید. در این مجمع جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم حقوقی و وصول مطالبات به نمایندگی از بانک صادرات ایران بعنوان رئیس جلسه، جناب آقای محسن...

رئیس محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران جناب آقای دکتر مرادی به همراه جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم پیگیری و وصول مطالبات بانک به همراه هیات مدیره و مدیرعامل محترم، از بخش های مختلف شرکت بازدید و ضمن تبریک فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز...