دی ۱۴۰۱

شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر (وابسته به بانک صادرات) در نظر دارد به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در زمینه حقوقی (ثبتی) و در راستای وصول مطالبات معوق بانکی نسبت به جذب نیروی کارشناس از طریق برگزاری مصاحبه با شرایط مندرج...

به گزارش روابط عمومی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران و هیئت همراه از محل جدید شرکت واقع در خیابان جمهوری و همچنین جناب آقای میری مدیرعامل ارجمند شرکت از آخرین اقدامات انجام شده ارائه گزارش نمودند و از همکاری و...

شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر ( وابسته به بانک صادرات ) در نظر دارد برای تکمیل تیم حقوقی خود جهت وصول مطالبات، نسبت به جذب تعداد محدودی وکیل ( پایه یک و کارآموز ) با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا علاقمندان به همکاری می...

همايش وصول مطالبات با حضور مديرعامل محترم بانک صادرات و مدیران حقوقی شبکه بانک صادرات ایران و نیز اعضای هیئت مدیره شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، در سالن همايش‌هاي ستاد مركزي بانک صادرات ایران برگزار شد.  ...