آذر ۱۴۰۱

مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار شد؛ مراسم معارفه مدیرعامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری در محل برج سپهر بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل ارجمند بانک و جمعی از مدیران و معاونین بانک صادرات و با حضور...