تیر ۱۴۰۱

مراسم تودیع جناب آقای فرخزاد گونایی درویشعلی باحضور سرپرست مدیر عامل جناب دکتر علیرضا نادری یکتا وجمعی از همکاران درشرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر صادرات برگزار گردید شایان ذکر است جناب آقای درویشعلی به‌ عنوان معاونت سرپرستی شعب شمال تهران منصوب گردیدند برای ایشان...