وصول اولین همت مطالبات

وصول اولین همت مطالبات

با اتکال الهی و به اتکای تلاش بی دریغ و بی وقفه کارکنان، شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر توانست اولین همت(هزار میلیارد تومان)از مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک صادرات ایران را تعیین تکلیف و وصول نماید‌.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید