مراسم تودیع جناب آقای فرخزاد گونایی درویشعلی

مراسم تودیع جناب آقای فرخزاد گونایی درویشعلی

مراسم تودیع جناب آقای فرخزاد گونایی درویشعلی

مراسم تودیع جناب آقای فرخزاد گونایی درویشعلی باحضور سرپرست مدیر عامل جناب دکتر علیرضا نادری یکتا وجمعی از همکاران درشرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر صادرات برگزار گردید شایان ذکر است جناب آقای درویشعلی به‌ عنوان معاونت سرپرستی شعب شمال تهران منصوب گردیدند برای ایشان موفقیت وسلامتی آرزو مندیم.

 

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید