دیدار و جلسه هم اندیشی مدیر عامل محترم و هیأت مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با مدیریت شعب استان البرز

دیدار و جلسه هم اندیشی مدیر عامل محترم و هیأت مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با مدیریت شعب استان البرز

جلسه هم اندیشی در روز چهارشنبه مورخ1403/3/9 در استان البرز با حضور مدیر محترم شعب استان جناب آقای شهروی , معاون محترم شعب استان جناب آقای صحاف زاده , همچنین رئیس محترم حوزه حقوقی استان جناب آقای معدن پور و سرکار خانم خواجه رئیس محترم دایره پیگیری و وصول مطالبات استان برگزار گردید.در این هم اندیشی برنامه‌هایی جهت همکاری و ارائه راهکارهای نوین در پیشبرد اهداف بانک صادرات ایران و فعالیت های شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر تبیین شد.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید