حفظ و سلامت کارکنان در شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

حفظ و سلامت کارکنان در شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

به منظور حفظ و سلامت کارکنان در شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر، معاینات دندانپزشکی توسط پزشک متخصص انجام گردید‌
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید