دیدار مدیر عامل محترم و هیات مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با مدیریت شعب استان خراسان رضوی

دیدار مدیر عامل محترم و هیات مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با مدیریت شعب استان خراسان رضوی

در این دیدار که با هدف تعامل و استفاده از ظرفیت های استان و به منظور بهره وری مناسب در راستای اهداف بانک صادرات ایران در خصوص توسعه شعب و نمایندگی های شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر
صورت گرفت , مدیر عامل و هیات مدیره محترم و هیات همراه شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز چهار شنبه مورخ 1403/03/23 در خصوص فعالیت های اولیه به منظور جانمایی شرکت در این استان با  جناب آقای دباغ مدیر محترم شعب استان خراسان رضوی و معاونین و مسئولان حقوقی این استان دیدار و این نمایندگی را افتتاح نمودند.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید