جلسه هم اندیشی مدیرعامل محترم و هیأت همراه شرکت تدبیر واندیشه مطالبات سپهر در استان اصفهان

جلسه هم اندیشی مدیرعامل محترم و هیأت همراه شرکت تدبیر واندیشه مطالبات سپهر در استان اصفهان

در این نشست که در روز یکشنبه مورخ1403/03/27 با حضور مدیر عامل محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری و هیات مدیره محترم جناب آقای عالی نژاد به همراه مدیر محترم شعب بانک صادرات استان اصفهان جناب آقای اسکندری و معاونین و مسئولین محترم حقوقی استان برگزار شد,فرصتها و چالش های پیش رو در حوزه مطالبات بانک صادرات ایران و همچنین فعالیتهای نمایندگی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در این استان مورد بررسی قرار گرفت.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید