برگزاری مجمع سالانه شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

برگزاری مجمع سالانه شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز شنبه مورخ 1402/01/26

در محل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار گردید.

در این مجمع جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم حقوقی و وصول مطالبات به نمایندگی از بانک صادرات ایران بعنوان رئیس جلسه، جناب آقای محسن تمجید رئیس محترم اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات به نمایندگی از شرکت صرافی سپهر صادرات به عنوان ناظر جلسه، جناب آقای علی محمدی مقدم رئیس محترم اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک صادرات ایران  نیز به عنوان ناظر جلسه و جناب آقای سید محمد میری مدیر محترم عامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر به عنوان دبیر جلسه به همراه اعضای هیات مدیره محترم شرکت حضور داشته درخصوص دستورات جلسه تصمیم گیری های لازم انجام شد.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید