برگزاری مجمع سالانه شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

برگزاری مجمع سالانه شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1402 شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز چهارشنبه مورخ 02/12/1402 در محل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار گردید.

در این مجمع جناب آقای کارگر مطلق معاون محترم حقوقی و وصول مطالبات به نمایندگی از بانک صادرات ایران به عنوان رئیس جلسه ، جناب آقای تمجید رئیس محترم اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت­های بانک صادرات به نمایندگی از شرکت صرافی سپهر صادرات و جناب آقای پیری رئیس محترم اداره کل حسابداری بانک صادرات به عنوان ناظرین جلسه و جناب آقای میری مدیر محترم عامل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیده و جلسه با حضور هیات مدیره محترم شرکت برگزار و در خصوص دستورات جلسه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالانه بود تصمیم گیری نهایی به عمل آمد.

اعضای هیات مدیره این شرکت گزارشی از صورت­های مالی، گزارش عملکرد و برنامه های آتی خود را به سهامداران شرکت ارائه نمودند.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1402 نیز به سهامداران ارائه شد و صورت­های مالی حسابرسی شده این سال به تصویب مجمع رسید.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب روزنامه کثیرالاانتشار ازجمله اقدامات دیگر این جلسه بود.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید