دیدار مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از استان قم 

دیدار مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از استان قم 

مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم به همراه مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز یکشنبه مورخ 1403/3/6 ضمن بازدید و جلسات به عمل آمده در خصوص فعالیت‌های اولیه به منظور جانمایی نمایندگی شرکت در استان قم با مدیر محترم شعب و مدیران حقوقی این استان دیدار نموده و جهت راه اندازی نمایندگی این استان موافقت های لازم انجام گردید.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید