افتتاح نمایندگی استان یزد

افتتاح نمایندگی استان یزد

نشست مشترک مدیرعامل و مدیر امور مالی اداری شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر با مدیریت محترم استان یزد و معرفی سرپرست دفتر نمایندگی و افتتاح دفتر نمایندگی در استان یزد.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید