بازدید مدیرعامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی و دیدار با مدیران محترم آن استان

بازدید مدیرعامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی و دیدار با مدیران محترم آن استان

مدیرعامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز چهارشنبه مورخ 05/07/1402 ضمن بازدید از دفتر نمایندگی استان آذربایجان شرقی، با مدیران محترم مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی دیدار نمودند.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید